طراحی وب سایت شرکت منش

شرکت مشاوران نیک پندار شریف (به اختصار منش) ارائه دهنده خدمات مشاوره، نظارت و ارزیابی، آموزشی و شبکه‌سازی، توانمندسازی و شتابدهی در سرفصل­ های مختلف کسب و کار با تمرکز بر حوزه شرکت­ های دانش‌بنیان و فناور می باشد.

منش از سال 1394 به عنوان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش بنیان تاکنون در حا فعالیت می باشد و تا پایان سال 1399 بالغ بر 540 بازدید دانش بنیانی را در سرفصل ­های مختلف فناوری انجام داده است.

آدرس سایت: www.maneshcompany.ir