گروه ساختمانی اخوان (تندیس) با تجربه ای با بیش از 3 دهه در عرصه عمران و سازندگی با برخورداری از پشتوانه و تجارب علمی و اجرایی خود و بهره گیری از مدیران و متخصصین مجرببا تکیه بر توان، تخصص و اعتبار نام مدیران (اخـوان) موفق به کسب اعتبار شده است و اکنون نام این شرکت اعتماد و کیفیت را در اذهان متبادر می سازد.

آدرس سایت: www.akhavan-tandisgroup.com